Системно време: 11.8.2022 г. 14:48   
Скрий навигацията (отдясно)

СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки

OPAC. Experts in action. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейския социален фонд

Вход

Централният орган за покупки /ЦОП/ в Министерство на финансите провежда обществени поръчки за доставки на стоки и предоставяне на услуги по категории, определени в чл. 3 от ПМС № 385/2015 г. за нуждите на органи на изпълнителната власт. От 2016 година всички поръчки на ЦОП се провеждат електронно.

За вход в СЕВОП, моля въведете вашето потребителско име и парола в менюто отдясно!

Нямате регистрация, но проявявате интерес? Регистрирайте се от тук

Навигация

Регистрация за доставчици

Забравена парола

СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:15 load:15 prerender:15 Total:15 Browser