Системно време: 18.3.2019 г. 17:30 ч.   
Скрий навигацията (отдясно)

Публикувани Рамкови споразумения

  • Помощ
  •  

Номер Име   Възложител Фаза Дата на публикуване Срок за участие
1039 Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации
Министерство на финансите - Централен орган за покупки
Министерство на финансите - Централен орган за покупки Подаване на оферти 5 март 2019 16:22 15 апр 2019 23:59
  Обособена позиция 1 - „Доставка на компютърни конфигурации“  
  Обособена позиция 2 - „Доставка на преносими компютри“  
  Обособена позиция 3 - „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери“  
  Обособена позиция 4 - „Доставка на мултимедийни проектори“  
  Обособена позиция 5 - „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства“  
  Обособена позиция 6 - „Доставка на таблети“  

Навигация

Регистрация за доставчици

Забравена парола

СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:0 load:203 prerender:203 Total:234 Browser