Системно време: 17.1.2017 г. 04:40 ч.   
Скрий навигацията (отдясно)

Публикувани Рамкови споразумения

  • Помощ
  •  

Номер Име   Възложител Фаза Дата на публикуване Срок за участие
0196 „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”
Министерство на финансите - Централен орган за покупки
Министерство на финансите - Централен орган за покупки Подаване на оферти 10 ноември 2016 10:58 19 дек 2018 17:00
  Обособена позиция 1 - „Осигуряване на устни преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”  
  Обособена позиция 2 - „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”  

Навигация

Регистрация за доставчици

Забравена парола

СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:78 load:500 prerender:515 Total:562 Browser