Системно време: 19.8.2017 г. 13:58 ч.   
Скрий навигацията (отдясно)

Публикувани Рамкови споразумения

  • Помощ
  •  

Номер Име   Възложител Фаза Дата на публикуване Срок за участие
0395 Услуги по почистване, щадящи околната среда
Министерство на финансите - Централен орган за покупки
Министерство на финансите - Централен орган за покупки Подаване на оферти 17 авг 2017 13:24 25 септ 2017 23:59
0357 Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации
Министерство на финансите - Централен орган за покупки
Министерство на финансите - Централен орган за покупки Подаване на оферти 6 юли 2017 10:58 31 авг 2017 23:59
  Обособена позиция 1 - „Осигуряване на устни преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”  
  Обособена позиция 2 - „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”  

Навигация

Регистрация за доставчици

Забравена парола

СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:0 load:78 prerender:78 Total:78 Browser