Системно време: 29.5.2024 г. 17:20   
Скрий навигацията (отдясно)

Регистрация

Всички полета са задължителни. Въведената информация следва да бъде подписана с електронен подпис. Внимание! Паролата трябва да бъде от минимум 6 символа и да съдържа малка буква, голяма буква, цифра и специален символ. РЪКОВОДСТВОТО е налично тук: HTTPS://SEVOP.MINFIN.BG/USERMANUALS/SEVOP_USER_MANUAL_SUPPLIERS.PDF

Данни за организацията

Информация за служителя за контакт

Пол

Код

[str_Captcha_image]

Общи условия за използване на системата за електронни обществен поръчки

Навигация

Регистрация за доставчици

Забравена парола

СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:78 load:719 prerender:766 Total:782 Browser